جامعه استفاده کنندگان

 دانشجويان در تمامی مقاطع تحصيلی

 اعضاء هيات علمی

کارمندان و پرسنل طرح نيروي انسانی در دانشگاه علوم پزشكی یاسوج

 با مراجعه به کتابخانه هاي دانشكده اي، مراکز آموزشی – درمانی می توانند از همه امكانات کتابخانه هاي دانشگاهی استفاده نمايند .

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.