هدف

هدف اصلی کتابخانه مرکزی کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی والکترونیکی، نوآوری جهت رسیدن به بهترین شیوه های ارائه ی خدمات وگسترش خدمات علمی وپژوهشی کتابخانه ای و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط ممکن است.

نصب نسخه های جدید نرم افزار جامع كتابخانه و ويرايش آن به منظور استانداردسازی خدمات کتابخانه ای

بررسي و ارزيابي وضعيت موجود كتابخانه ها و خدمات كتابخانه اي از نظركمي كيفي  به منظور شناسايي نقاط ضعف موجود در كتابخانه هاي دانشگاه و مراكز درماني

 فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای اعم از چاپی، غیرچاپی و الکترونیکی و ارائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه

ارتفاء كمي و كيفي خدمات كتابخانه اي و اطلاع رساني پزشكي در كتابخانه ها

آموزش وتوانمندسازی نيروي انساني كتابدار (كتابداران دانشگاه) با هدف بهينه سازي كيفيت ارائه خدمات كتابخانه اي دانشگاه

وجين دوره ای و بروز نمودن كتابهای موجود در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه

گسترش کمی و کیفی پايگاه هاي الکترونیکی جديد در حوزه های پزشكي و پیراپزشکی

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.