کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سال 1369 به عنوان کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی در محل فعلی مرکز آموزش و توسعه باتعداد 600 جلد کتاب تاسیس گردید و در سال 1374 در ساختمان فعلی معاونتدانشجویی به عنوان کتابخانه مرکزی دانشگاه شروع به کار کرد و سالانه تعدادی کتاب به مجموعه افزوده می گردد. در سال 1381 با خرید برنامه نرم افزاریپارس آذرخش اطلاعات کتب و منابع به این برنامه وارد و سیستم بصورت مکانیزهگردید. در سال های اخیر با گسترش روند پذیرش دانشجو در رشته های مختلف و بارشد و توسعه چشمگیری که در طی سالهای اخیر در دانشگاه بوجود آمد و تاسیسدانشکده ها کتابخانه های مخصوص برای هر دانشکده ایجاد شد. در سال 1386 بااحداث ساختمان جدید در پردیس آموزشی ساختمانی برای کتابخانه مرکزی در نظرگرفته شد که تمامی کتابخانه ها بجز کتابخانه دانشکده بهداشت در این مکانمستقر شدند و از این سال (1386) سالانه مبلغ قابل توجهی برای خرید کتاب وسایر موارد و منابع در نظر گرفته می شود و در سال 1388 اطلاعات کتابخانهمرکزی تحت وب قرار گرفته که علاقه مندان می توانند جهت آگاهی از منابع بهاین سایت مراجعه نمایند.

کتابخانه هم اکنون دارای42 هزار جلد کتاب فارسی، 5700 هزار جلد کتابلاتین، 120 عنوان مجله فارسی، تعدادی ژورنالهای گذشته نگر، تعداد 683عنوانپایان نامه و تعداد 181 کتابچه طرح تحقیقاتی می باشد. کتابخانه از طریق کنسرسیوم وزارت خانه  دارایاشتراک پایگاه ها و بانک اطلاعاتی ( مقالات، مجلات پزشکی، فارسی) و هم چنین عضوکتابخانه ملی دیجیتال پزشکی می باشد.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.