این بخش به سفارش، تهیه و دریافت نشریات ادواری داخلی و خارجی می پردازد. در بخش مرجع کتابخانه مرکزی دایره المعارف ها، فرهنگ ها، چکیده نامه ها، نمایه ها و هم چنین پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی نگهداری می شود. بخش مرجع به صورت نظام قفسه باز اداره می شود. منابع موجود در این بخش به امانت داده نمی شود.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.