این بخش وظیفه فهرست نویسی و آماده سازی مجموعه کتاب های فارسی، انگلیسی را به عهده دارد. آماده سازی و برگه آرایی منابع سازماندهی شده نیز در این بخش انجام می شود. فهرست نویسی کتابها در این بخش مطابق قواعد فهرست نویسی انگلوامریکن و بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا و با استفاده از گسترش های رده بندی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.