کتابخانه مرکزی دارای7 نفر کارمند می باشد.

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

مدرک

سید علی برزین     

مسئول کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد کتابداری

سرکار خانم لاله توکل      

معاون کتابخانه مرکزی

کارشناسی ارشد کتابداری

شوکت پرماه

خدمات فنی

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

سیده اعظم السادات توسلمند    


بخش مرجع

کارشناسی ارشد کتابداری

 

پروین انصاری  

بخش امانت

کاردانی ادبیات

مجید طیب نژاد

امانت             

کارشناسی کتابداری

داریوش سالاری 

 پایگاه عرضه اطلاعات           

 

کارشناسی کتابداری

 


FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.