عملکرد بخش های  کتابخانه مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سه ماه سوم سال 1397

بخش مدیریت

·         شرکت مستمر در کمیته راهبردی معاونت و ارائه برنامه استراتژیک کتابخانه مرکزی در قالب اهداف نظام جامع اطلاع رسانی

·         هماهنگی جهت برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  

·         ارائه برنامه کارگاه آموزش منابع دیجیتال پزشکی به دفتر امور کارگاهها جهت اعضای هیات علمی و کارشناسان

·     اطلاع رسانی ، هماهنگی و پیگیری جهت جذب بودجه و اعزام کتابداران دانشگاه جهت بازدید و خرید از سی و یکمین نمایشگاه کتب تهران

·         پیگیری جهت برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء سطح توانمندی کتابداران دانشگاه

·         مدیریت سایت کتابخانه مرکزی و روزآمد نمودن ان

·         مدیریت پورتال کتابخانه مرکزی (کتابخانه دیجیتال)

·         پیگیری جهت دسترسی اعضاء دانشگاه به منابع الکترونیک در خارج از دانشگاه با همکاری مدیریت فناوری اطلاعات

·         ارائه آمار و گزارش خرید منابع از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سالهای 1397 به معاونت پژوهشی

·         ارسال لیست کتب خریداری شده در سال 1397 به دانشکده ها و گروههای آموزشی

·         هماهنگی و برنامه ریزی جهت راه اندازی سالن مطالعه برادران و خواهران

·         جمع آوری مستندات مربوط به کتابخانه مرکزی و دانشکده ای جهت بارگزاری در سامانه ارزیابی وزارت متبوع

بخش ثبت و سفارشات  کتاب و امانتCD:

·         سفارش خرید و ثبت 364 جلد کتاب لاتین و 2943 جلد کتاب فارسی جهت کتابخانه مرکزی وکتابخانه های تابعه

·         تکمیل و آماده سازی اسناد مربوط به کمیته خرید کتاب

·         اطلاع رسانی ، نظرخواهی و تهیه لیست کتب مورد نیاز گروههای آموزشی و دانشکده ها جهت خرید از نمایشگاههای کتاب

·         امانت و بازگشت 8500 نسخه کتات فارسی و  لاتین در کتابخانه مرکزی

 

 

 

 

بخش فهرستنویسی کتاب وCDو نمایه سازی پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی  :

 ·         فهرست نویسی بنیادی 680  عنوان کتاب فارسی و 89 عنوان کتاب لاتین

·         بازیابی و اصلاح اطلاعات 500 عنوان کتاب تکراری

·         ثبت ،نمایه سازی و ورود اطلاعات98 عنوان پایان نامه و 30 عنوان طرح تحقیقاتی

·           امانت کتب فارسی 5127 جلد و بازگشت کتب فارسی 4182 جلد   

·         امانت کتب لاتین113 جلد و بازگشت کتب لاتین 119 جلد

·         امانت داخل سالن 300 جلد

·          سازماندهی قفسه های کتب در بخش مخزن

·         تسویه حساب اعضاء 96 نفر

 

 بخش ورود اطلاعات و آماده سازی:

·         ورود اطلاعات 680 عنوان  کتاب کتابخانه مرکزی و واحدهای تابعه

·         ورود و تصحیح اطلاعات 98 نفر دانشجو اعضاء

·         ورود متن چکیده طرح ها و پایان نامه ها 100 مورد

·         تایپ نامه های اداری در نرم افزار اتوماسیون اداری  

بخش  پذیرش  و پایگاه عرضه اطلاعات  و اسکن عکس

·         پذیرش و ورود اطلاعات و اسکن عکس اعضاء جدید 292نفر

·         هماهنگی جهت استفاده مراجعان بیش از 10000 نفر ساعت

·         فاقد اعتبارکردن عضویت های قبلی 97 مورد

·         پاسخگویی به سوالات نرم افزاری مراجعان

·         پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری دستگاههای بخش

·         راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک

 بخش نشریات:

·         سازماندهی و وجین آرشیو نشریات

·         امانت مجلات بیش از 300 مورد در بخش نشریات

·         سرویس دهی طرحها و پایان نامه ها 170 مورد در بخش مرجع کتابخانه

وجین منابع

·         وجین تعداد 212 نسخه کتاب از مخزن کتابخانه بدلیل فرسودگی، ویرایش جدید .

 

بخش پایگاه عرضه اطلاعات

راه اندازی  و افتتاح پایگاه عرضه اطلاعات در محل جدید کتابخانه مرکزی

راه اندازی 40 ایستگاه جهت جستجو و استفاده مراجعین در پایگاه عرضه اطلاعات

 

 

FEATURES

طراحي و توسعه توسط تيک تم. © 2016 tiktheme. تمامي حقوق محفوظ است.